Ekspodisaini AS omab pikaajalisimat rahvusvahelist messikogemust Eestis ning kasutab tellimuste täitmisel nimekaid Eesti ja Soome arhitekte, disainereid ja sisekujundajaid.

Ekspodisaini AS kasutab stendiehituses põhiliselt Consta Systems® ja Syma konstruktsioonisüsteeme, ühitades neid erinevate sisustusmaterjalide ja -komponentidega.

Ekspodisaini AS käsutuses on pidevalt täiustuv mööbli- ja muu messinventari valik.

Ekspodisaini AS pakub firmadele välisnäitustel ja -messidel osalemisel nn “võtmed katte” teenust, mis sisaldab:

  • firmale sobiva messi valikut;
  • messipinna broneerimist;
  • muude organisatsiooniliste küsimuste lahendamist messikorraldajaga;
  • messiboksi sobiva kujunduskavandi koostamist koostöös kliendiga;
  • elektriühenduste teostamist messiboksis;
  • erikujulise või standardboksi ehitamist ja sisustamist;
  • eksponaatide kindlustus-, transpordi- ja tolliküsimuste lahendamist.