Ekspodisaini AS loob nii rahvusvahelistel kui kodumaistel messidel ja näitustel Teie firma mainele, traditsioonidele, ambitsioonidele ja taotlustele vastava ainulaadse,  funktsionaalse,  atraktiivse ja  kordumatu äri- ja suhtluskeskkonna.

Ekspodisaini AS ühendab Eesti pikaajalisima rahvusvahelise messikogemuse trenditundlikkuse, loovuse, mõtteerksuse ja koostöövalmidusega.

Ekspodisaini AS moodustati  1988. aastal Eesti-Soome kapitalil põhineva ühisettevõttena. Tänaseks kuulub Ekspodisaini AS 100%-lt Eesti kapitalile ning on juhtivaid näituste ja messide kujundamise ja ehitamisega tegelevaid firmasid Eestis, kelle tegevuspiirkond hõlmab Põhja-, Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopa riikide messikeskusi ning üksikobjekte.